Foreningen Advokatassistenter DNA

Styret

  • Valgt på årsmøtet 15.12.2021
  • Består av personer som er valgt av medlemmene
  • Styrearbeidet inkluderer møter og andre arrangementer som utføres på frivillig basis


Hege Karin Rødfjell
Verv: Leder
Send e-post

Mona Hemmestad
Verv: Styremedlem/Kasserer
Informasjonsansvarlig, medlem brukerforum i Br.reg
Send e-post

Lene Kathrine Hamborg-Skogvold
Verv: Styremedlem
Medlem brukerforum i Statens Kartverk
Send e-post

Renate Kristensen
Verv: Styremedlem
Send e-post

Tone-Lise Berghøi
Verv: Styremedlem
Send e-post

Anita Johansen
Verv: Varamedlem
Send e-post