Foreningen Advokatassistenter DNA

Styret

  • Ble valgt på årsmøtet 31.10.2019.
  • Består av personer som er valgt av medlemmene.
  • Styrearbeidet, inkl

    Mixed, viagra vs cialis FOLLOW-UP.

    . møter og andre arrangementer.

  • Utføres på frivillig basis og som regel etter vanlig arbeidstid.

Styret konstituerte seg selv og ble enige om følgende ansvarsfordeling:


Gry Helen Staangstad      
Verv: Leder
Send e-post

Renate Kristensen
Verv: Informasjonsansvarlig, medlem brukerforum i Brreg
Send e-post

Tone-Lise Berghøi
Verv: Kasserer, brukerforum i Statens Kartverk
Send e-post

Monika Karasch
Verv: Referent
Send e-post

Anita Johansen
Verv: Varamedlem
Send e-post