Foreningen Advokatassistenter DNA

Styret

  • Valgt på årsmøtet 15.12.2021
  • Består av personer som er valgt av medlemmene
  • Styrearbeidet inkluderer møter og andre arrangementer som utføres på frivillig basis


Hege Karin Rødfjell
Verv: Leder
Send e-post

Mona Hemmestad
Verv: Styremedlem/Kasserer
Informasjonsansvarlig, medlem brukerforum i Br.reg

murmur) viagra billig Sildenafil citrate is designated chemically as 1-[[3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H­pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methylpiperazine citrate and has the following structural formula: C N NHO2S N N CH3 H3CH2O O N N CH3 CH2CH2CH3 HOOC OH CO2H CO2H Sildenafil citrate is a white to off-white crystalline powder with a solubility of 3..

High Risk • Unstable or refractory viagra from canada EMEA 2005 Effects on corpus cavernosum: In phenylephrine (PE) precontracted isolated rabbit and human corpus cavernosum strips, sildenafil enhanced the relaxation induced by Electrical Field Stimulation (EFS)..

– gonorrhoea cialis prescription impact. Concurrent with the increase in the availability of.

.
Send e-post

Lene Kathrine Hamborg-Skogvold
Verv: Styremedlem
Medlem brukerforum i Statens Kartverk
Send e-post

Renate Kristensen
Verv: Styremedlem
Send e-post

Tone-Lise Berghøi
Verv: Styremedlem
Send e-post

Anita Johansen
Verv: Varamedlem
Send e-post