Foreningen Advokatassistenter DNA

Styret

Styret består av 5 personer som er valgt av medlemmene.
Styrearbeidet, inkl. møter og andre arrangementer, utføres på frivillig basis og som regel etter vanlig arbeidstid.


Styremedlemmer


Gry Helen Staangstad      
Verv: Leder
Send e-post


Anette Askevold Johnsen
Verv: Styremedlem/Økonomi- og medlemsansvarlig
Send e-post

Camilla Brun
Verv: Styremedlem/informasjonsansvarlig
Send e-post

Beate Wolff
Verv: Styremedlem
Send e-post

Margrethe Staal
Verv: Styremedlem
Send e-post