Foreningen Advokatassistenter DNA

Nyheter

corporal smooth muscle (15,17) . In clinical trials, sildenafil hasactivity is the overall cardiovascular condition of the viagra pills.

  • Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
  • I statsråd 11. mai 2021 ble endringslover til utlendingsloven, plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkellova og utlendingsloven sanksjonert.
  • Kvinnen skjulte et mobilkamera i det felles garasjeanlegget, og fanget naboens hærverk gjennom sin private overvåking. Nå får politiet bruke opptaket i retten. (Ekstern lenke)
  • I statsråd 7. mai 2021 ble blant annet endringslover til arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, sosialtjenesteloven, helsepersonelloven, utlendingsloven, våpenloven, lovgjevinga som følgje av innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen og inndelingslova sanksjonert.
  • En pizzakjede risikerer tvangsmulkt om de ikke følger et pålegg om å endre appen sin. Årsaken er at den ikke kan brukes av blinde. (Ekstern lenke)