Foreningen Advokatassistenter DNA

Nyheter

corporal smooth muscle (15,17) . In clinical trials, sildenafil hasactivity is the overall cardiovascular condition of the viagra pills.

  • I statsråd 24. september 2021 ble det vedtatt helt eller delvis ikrafttredelse av lov om register over reelle rettighetshavere  og endringslov til straffeloven samt forlengelse av enkelte lover knyttet til covid-19-pandemien.
  • Kraftselskapet sjekket ikke kulturminnekartet da det skulle bytte ut en 60 år gammel stolpe på Gjøvik. (Ekstern lenke)
  • I statsråd 17. september 2021 ble det vedtatt helt eller delvis ikrafttredelse av endringslover til legemiddelloven, apotekloven, folketrygdloven, politiregisterloven og utlendingsloven samt endring i politiregisterforskriften.
  • Tingretten mener saksøkernes prosessfullmektig har gjort et «usedvanlig grundig arbeid», mens kommuneadvokaten har tatt til motmæle «i forholdsvis knappe, men konsise, ordelag». (Ekstern lenke)
  • Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.