Foreningen Advokatassistenter DNA

Nyheter

corporal smooth muscle (15,17) . In clinical trials, sildenafil hasactivity is the overall cardiovascular condition of the viagra pills.

  • I statsråd 18. juni 2021 ble 52 lover sanksjonert, deriblant følgende nye lover: barnevernsloven, sivilombudsloven, lov om Norges kontinentalsokkel, lov om Opplysningsvesenets fond, lov om røystingsrådgjevarar og lov om Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret.
  • EU fullførte beslutnings­prosessen for det europeiske korona­sertifikatet og forordningen trer i kraft 1. juli, med en innfasingsperiode. Les mer på Europalov.
  • Vi har publisert et nytt Norsk Retstidende med rettsavgjørelser fra Høyesterett.
  • I statsråd 11. juni 2021 ble blant annet ny tolkelov og endringslover til arbeidsmiljøloven, folketrygdloven, smittevernloven, helsepersonelloven, pasientjournalloven, voldsoffererstatningsloven, utlendingsloven, straffegjennomføringsloven, politiregisterloven og straffeloven sanksjonert.
  • Datatilsynet har fattet fire nye vedtak relatert til ulovlig kameraovervåkning og deling av opptak fra kameraovervåkning. Vedtakene belyser hvilke krav som følger av personvernregelverket.