Foreningen Advokatassistenter DNA

Informasjon

Vi gjør mer enn en sekretær og mindre enn en fullmektig.

Overskriften er en veldig kort forklaring på hva en advokatassistent DNA er

. Den lange forklaringen er veldig mye lenger og umulig å gjøre fullstendig. Grunnen til dette er at en advokatassistent DNA er den mest allsidige personen på et advokatkontor.

I en spørreundersøkelse gjort våren 2014 ble samtlige medlemmer av foreningen spurt om hvilke arbeidsoppgaver de utfører. Svarene resulterte i en svært innholdsrik liste som inneholder oppgaver som spenner fra arkivering og kjøkkentjenester til mer juridiskrelaterte oppgaver – som enkle prosesskrifter, utdrag, utarbeidelse av skjøter, testamenter, ektepakter osv
. I tillegg nevnes økonomirelaterte-, HR-relaterte- og IT-relaterte arbeidsoppgaver.

På Advokatforeningens nettside er en advokatassistent DNA beskrevet på følgende måte:

«En advokatassistent DNA er en assistent uten juridikum, men med en juridisk relatert utdannelse
. Arbeidet vil primært være å bistå advokater, jurister, dommere etc i næringslivet, domstolen, forvaltningen eller organisasjoner. En advokatassistent DNA skal kunne gjøre mye selvstendig arbeid av praktisk art og på denne måten være arbeidsavlastende og inntektsbringende for sin arbeidsgiver.»

Hva betyr DNA og har det noen verdi?

Når man har fullført utdannelsen i regi av JUS og bestått eksamen, gis man retten til å bruke tittelen «advokatassistent DNA». Ingen andre kan benytte denne tittelen. Derfor er det svært viktig at man bruker korrekt tittel ved enhver anledning – være seg i brev, nettsider, e-post, visittkort, dørskilt osv.

Arbeidsoppgaver

Som advokatassistent har du spesialisert deg til å jobbe i team med eksempelvis advokater og jurister.

En advokatassistent kan bidra som en del av et juridisk «team» og er advokatens medhjelper
. Det er en konstant videreutvikling av advokatassistentenes kompetanse ved blant annet deltakelse på Juristenes Utdanningssenter (JUS) sitt årlige ajourføringskurs for advokatassistenter.

Advokatassistenten har gode kunnskaper om lover og forskrifter, og har både erfaring og utdannelse til å kunne gjøre selvstendige arbeidsoppgaver innenfor blant annet:

  • kontraktsrett, kjøpsrett, arbeidsrett og personrett
  • Innhenting av opplysninger fra offentlige registre, herunder Brønnøysundregistrene og grunnboken
  • Utarbeidelse av dokumentasjon og innsending av meldinger (herunder via Altinn) ifm. foretaksetableringer og senere endringer i Brønnøysundregistrene
  • Utarbeidelse av grunnleggende selskapsdokumenter (stiftelsesdokument, selskapsvedtak, aksjeeierbok, aksjebevis m.m.)
  • Utarbeidelse og innsending av skjøter, pantobligasjon og lignende dokumentasjon knyttet til fast eiendom
  • Bistand ifm due diligence-gjennomganger og tilrettelegging av datarom
  • Utarbeidelse av prosesskrift og utdrag
  • Utarbeidelse av skjøter, testament og ektepakter
  • Skiftebehandling, konkurs- og dødsbo
  • Bistand med klientkontakt/deltakelse på møter og klientkontakt i fengsel o.l.

En advokatassistent DNA utfører selvstendige juridiske arbeidsoppgaver under advokatens/juristens ansvar og kontroll.

Retningslinjer

Foreningen Advokatassistenter DNA er underlagt Den Norske Advokatforening. På lik linje med advokater må også advokatassistenter følge retningslinjer og etiske regler.

Salærsatser

Det er fra det offentliges side ikke fastsatt noen salærsats for arbeid utført av advokatassistenter i forhold til domstoler mv.

Hvordan bli advokatassistent DNA

For å kunne bruke tittelen «Advokatassistent DNA» må man ha gjennomgått Juristenes Utdanningssenters studie. Studiet er i regi av Juristenes Utdanningssenter.

De formelle kravene for å kunne kalle seg «advokatassistent DNA» er som følger:

• Ha totalt tre års praksis som advokatsekretær i full stilling

difficulties, if you have such a problem, I would beIntracavernosal injection therapy is a well established viagra vs cialis.

.
• Ha gjennomført 5 obligatoriske samlinger à en uke med til sammen 17 forskjellige rettstemaer.
• Bestått 5 hjemmeoppgaver.
• Bestått avsluttende eksamen.

For mer informasjon om studiet trykk her.