Foreningen Advokatassistenter DNA

Medlemsside

Medlemsfordeler

• Årskontingenten dekkes vanligvis av arbeidsgiver
• Styreleder er medlem av JUS’ fagstyre med påvirkningsmuligheter vedrørende ajourføringskurs og advokatassistent DNA studiet
.
• Temakvelder

5-6 cialis intraurethral therapy and vacuum device therapy..

. Utgifter dekkes av foreningen.
• Samarbeid med Brønnøysundregistrene og Statens Kartverk vedrørende arrangering av kurs.
• Styret jobber kontinuerlig med å få i stand avtaler med flere samarbeidspartnere.
• Medlemslisten sendes medlemmene.
• Bruke hverandre som nettverk/ressurs – informere via e-post / Facebook / Linkedin
• Ajourføringskurs 1 gang pr år for alle medlemmer –   faglig oppdatering og sosialt samvær med hyggelige kollegaer.

Medlemsavgift

Kontigent kr. 150,- pr. år.

Kurs og seminarer

Avhengig av forslag og kapasitet forsøker vi å arrangere kurs og seminarer for våre medlemmer.

Bruk av tittelen – «advokatassistent DNA»

For å brukte tittelen «advokatassistent DNA» må man ha bestått eksamen i advokatassistent-studiet arrangert av JUS. Vi oppfordrer våre medlemmer til å bruke korrekt tittel ved enhver anledning – i brev, e-post, nettsider, visittkort osv.